01. Vad är Bibeln?

Bibeln – den heliga Skrift!

Ordet Bibeln kommer av latin= Bíblia, samt från grekiskan = ’böcker(na).

Bibeln är en samling av böcker (antalet böcker varierar beroende på Bibelkanon) vars skrifter tillkommit under en tidsrymd av omkring 1600 år (från cirka 1500 f.Kr. till cirka 100 e. Kr). Boken utgör de kristnas heliga skrift. Kristna anser att det är Guds Ord och budskap som förmedlas i Bibeln. Moderna översättningar innehåller ungefär 1200 kapitel.

  1. Bibeln är indelad i två delar; dels Gamla Testamentet (Gt) som handlar om världens uppkomst och det judiska folkets historia till omkring år 400 f. Kr. Gamla Testamentet utgörs av judendomens heliga skrift, Tanak.
  2. Dels innehåller Bibeln det Nya Testamentet (Nt), som handlar om Jesu liv, förkunnelse och uppståndelse. Nt beskriver också de första kristna församlingarnas tillväxt och utbredning i det romerska riket.

Deuterokanon

Förutom de av samtliga samfund och judendomen godkända 39 böckerna i den hebreiska Bibeln (Gamla testamentet), innehåller Bibeln även det som av protestanter kallas ”tillägg till Gamla Testamentet” eller ”Gammaltestamentliga apokryfer” (apokryf = ’fördold’).

Tio av de apokryfiska böckerna är kanoniska för Katolska kyrkan och (med vissa tillägg) Ortodoxa kyrkan, och kallas av dem för deuterokanoniska böcker, det vill säga att de besitter en kanonicitet av andra graden (deutero = andra). Dessa skrifter fanns med i den kanon som fastslogs av koncilierna i Hippo och Kartago år 393 och 397 e.Kr., och som bekräftades av Katolska kyrkans koncilium i Trient år 1545-1563 e.Kr.

Martin Luther lade dock till en bok bland apokryferna som inte fanns med i den katolska kanon, nämligen Manesses bön, så att det totalt blev 11 böcker i apokryferna, såsom de är i t.ex. Bibel 2000, vilken också är den senaste Bibelbearbetningen i vårt land.

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: