13. Uppstod Jesus verkligen?

Prästen Bedrup: ”För att börja diskutera Jesus, är det ur den kristna tron så att vi uppfattar att Jesus är kommen ur och är en del av Gud (läs tidigare lektion om treenigheten). För att vi snart skall återvända till Bibeln, så vill jag i denna lektion beröra Gud och Jesus uppståndelse, eftersom Bibeln visar på den s.k. frälsningsläran, att Du och jag kan bli räddade och förbättrade genom den kristna tron. Här kommer en kort lektion.”

 

Gud ger den bästa förklaringen till historiska fakta angående livet, döden och Jesu uppståndelse

Den historiska personen Jesus av Nasaret var en anmärkningsvärd individ. Nya Testamentets kritiker har kommit fram till en samstämmighet, att den historiska Jesus visade sig på scenen med en oöverträffad gudomlig auktoritet, myndigheten att tala i Guds ställe.

Det var därför det judiska ledarskapet framtvingade hans korsfästelse med anklagelsen för hädelse. Jesus Kristus påstod att Guds rike hade kommit och bekräftade sitt påstående med tecken och under samt befrielse från onda andar (exorcism).

Men den yttersta bekräftelsen på hans anspråk var hans uppståndelse från de döda. Om Jesus uppstod från de döda, ger det indirekt bevis för Guds existens. Det finns tre historiska fakta som stödjer Jesu uppståndelse, den tomma graven, Jesus visar sig levande efter korsfästelsen och början till den kristna tron.

Den tomma graven

Bevisen indikerar att Jesu grav hittades tom av en grupp kvinnliga följeslagare på söndag morgon. Enligt Jacob Kremer, forskare från Österrike som specialiserat sig på studier omkring uppståndelsen, ”de flesta lärda forskare håller med om tillförlitligheten i Bibelns uppgifter angående den tomma graven.” Sedan räknar han upp 28 framstående forskare som instämmer. Enligt kritikern D.H. Van Daalen ”Det är extremt svårt att på historisk grund invända mot den tomma graven. De som förnekar den, gör det på teologiska eller filosofiska antaganden.”

Jesus uppenbarar sig efter sin död

Bevisen indikerar att vid åtskilda tillfällen, olika individer och grupper såg Jesus framträda livs levande efter sin död. Enligt Norman Perrin, University of Chicago ”Ju mer vi utreder berättelsen om hans framträdande, desto stabilare grund visar den sig vara baserad på.” Dessa framträdanden var kroppsliga och fysiska samt bevittnades inte enbart av troende, utan även av skeptiker, otroende och även fiender.

Den kristna trons ursprung

Den kristna trons grunder inbegriper verkligheten i uppståndelsen. Alla vet att kristendomen grundlades på mitten av första århundradet. Men var kom den ifrån? Varför uppkom kristendomen?

Samtliga lärda forskare håller med om att kristendomen uppkom därför att de ursprungliga lärjungarna trodde att Gud hade uppväckt Jesus från de döda. Och de proklamerade evangeliets budskap överallt där de färdades. Men hur kunde de komma fram med en sådan besynnerlig lära?

Om du förnekar Jesu uppståndelse från de döda, då måste du förklara lärjungarnas grundläggande tro antingen i förhållanden enligt judiskt eller kristet inflytande. Det är uppenbart att det inte kunde komma från kristna influenser, av den enkla anledningen att det inte fanns någon kristenhet ännu. Men den kan inte förklaras med judiskt inflytande därför att den judiska föreställningen om uppståndelsen var totalt annorlunda jämfört med Jesu uppståndelse. Som den lärde Joachim Jeremias uttrycker det ”Ingenstans i den judiska litteraturen finns något jämförbart med Jesu uppståndelse.”

Den mest troliga förklaringen till lärjungarnas ursprungliga tro är att Jesus verkligen uppstod från de döda.

Försök har gjorts att bortförklara dessa fakta med att ”lärjungarna stal kroppen” eller ”Jesus dog inte riktigt”, men de antagandena har förkastats av samtliga lärda. Den enkla anledningen är att det inte finns några rimliga och naturliga förklaringar till dessa fakta. Och då verkar de kristna ha rätt att i sin tro på Jesu uppståndelse och att han var den han påstod sig vara. Det bevisar att Gud existerar.

Prästen Bedrup igen: ”Nu var det verkligen en snabb lektion och vi återkommer med fler lektioner längre fram om Jesu uppståndelse. Men visst är det märkligt att över 2 miljarder människor vill kalla sig kristna och som vill hålla den kristna tron för sann i sina liv. Att tro på uppståndelsen är svårt, eftersom det strider mot naturlagarna, men för Gud är ju inget omöjligt. De första kristna, som gick bredvid Jesus var så övertygade att de var beredda att dö för sin tro och så är det i många länder än idag. Då måste man ha tro.”

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: