05. Gud i Bibeln?

Prästen Bedrup: ”Varför behövs Bibeln och varför talar många kristna om Jesus? Kan man inte se Gud i alla religioner och räcker det inte med att uppleva en känsla av Gud i naturen? I denna lektion berör jag skillnaden mellan allmän eller särskild Guds uppenbarelse. Har Du hört talas om dessa? Om inte, är Du välkommen att ta del av en viktig kunskap för att förstå Bibelns vikt för den kristne!”

Frågeställningen i dagens lektion är:

  1. Finns det en särskild uppenbarelse (vad är bakgrundsbevis och förgrundsbevis)?
  2. Om så är fallet, vad består den i och vad är dess förbindelse med Bibeln?
  3. De bägge, den allmänna och den särskilda Gudsuppenbarelsen, behövs då de korrelerar till varandra.

Låt oss först läsa vad jag först inbegriper i dessa:

Förgrundsbevis

Den inre omedelbara (se, känna, lukta) uppenbarelsen, relevans, trovärdighet, riktighet, denFörgrundsbevis: inre övertygelsen. Under, mirakel, hur Gud kan bryta mot naturlagar som han själv stiftat.

Bakgrundsbevis

Finns i vår inre ryggsäck, Gud finns, att Gud kan och vill handla i tid och rum, moral, att Gud har syfte med människan och universum, att personer har karaktär och att handlingar är goda och onda.

Bibeln talar om Guds väg till oss

Mången annan än Martin Luther har tvingats ge upp sina försök att nå upp till Gud genom sina egna bemödanden. Det finns en annan väg, men det kan krävas oerhört mycket innan människan böjer sig för den. Den väg som Gud har uppenbarat för oss i Bibeln talar nämligen om Guds väg till oss.

Den vägen har framför allt uppenbarats genom Jesus Kristus. Han är den stora skiljelinjen mellan de naturliga religionerna och den kristna tron. Återkommer i kommande lektioner om varför och hur?

Hur kommer man i kontakt med Gud?

Genom egna ansträngningar eller genom att Gud talar till oss, genom uppenbarelser.

Vad är skillnaden gällande allmän och särskild uppenbarelse.

Den allmänna uppenbarelsen är tillgänglig genom naturen, där alla människor får del av den genom att leva i Guds skapelse och därför kan vi ta till oss den med vårt allmänmänskliga förnuft. Gud ger goda gåvor till samtliga människor, dessutom känner alla till åtminstone delar av Guds heliga lag. Detta bekräftar den allmänna uppenbarelsen. Avser inte att här mer gå in på skillnaderna avseende dessa två eller ytterligare förklaring av den allmänna här, då det inte ingår i frågeställningen.

Den särskilda uppenbarelse är den som kommer genom profeters och apostlars ord och som vi kan ta del av från Bibeln. Den avser Guds speciella tilltal och handlande i särskilda situationer till oss (till skillnad från andra religioner som talar om människans väg till Gud, dvs. motsatt riktning). Jesus Kristus är den stora skillnaden mellan andra religioner och kristendom och Gud talar genom Bibeln sin väg till oss. Gud visade på sig själv genom att bli människa i Jesus Kristus och genom att hans lärjungar skrev ner berättelserna om honom i Bibeln. Därför talar Gud här mer tydligt och specifikt och till vissa personer, än genom den allmänna uppenbarelsen.

Den särskilda uppenbarelsen innebär att Gud kommit till oss, istället för tvärtom, vilket är många andra religioners strävan. Gud talar till oss genom Jesus, vilket Bibeln vittnar om (Hebr 1:1-2), dessutom skänker han oss liv och frälsning, detta gratis, vilket är svårt att förstå med vanligt förnuft. Denna speciella kunskap förmedlas genom Bibeln och innehåller Guds uppenbarelse.

Bakgrundsbevis: att exempelvis Ica stänger kl. 2100 har ju gjort det tidigare, därför utgår vi från det.
Förgrundsbevis: Skylten på dörren säger också att den stänger kl. 2100.

Bakgrundsbevisen för en särskild uppenbarelse är olika viktigt, beroende på vilken förkunskap man har eller saknar om kristendomen. Skall man nå de som inte har någon eller ringa kunskap, är det nödvändigt att öka den för att nå framgång.

De bevis man kan framlägga är ju att se om Bibelns skrifter håller att testas vetenskapligt, dvs. man undersöker om de historiska uppgifterna är korrekta, bl.a. ser varifrån de olika texterna har sitt ursprung. Meningen här är inte att gå in i sak och diskutera detta, utan man kan sluta sig till att Bibeln klarar detta prov, även om det finns detaljer som kan vara svårbevisbara, så är den oftast tillförlitlig i detta historiska perspektiv.

Förgrundsbevisen för en särskild upplevelse är:

Förbindelsen med Bibeln är att denna särskilda uppenbarelse är möjlig att studera och pröva, bl.a. genom ny forskning, såsom arkeologi samt studium av samtida dokument och man kan härigenom komma fram till olika resultat, som bekräftar eller dementerar Bibelns berättelser.

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: