18. Evangelierna skillnad konflikter och motståndare

Prästen Bedrup: ”Jesus var ingen mes. Han vågade sätta gränser mot de som uppfattade Gud och hans räddningsplan för Dig och mig fel. Vågar vi det idag? Låt oss ”ta rygg på Jesus”. Ingen dålig lärare vi har – en Mästare, Gud själv. Låt oss därför gå tillbaka till Evangelisterna och där se hur de skiljer sig åt gällande hur de såg på hur Jesus såg på konflikter och hur han där löste dessa och vilka motståndarna främst var där hos respektive evangelist”

KONFLIKTER

Israel – judarna

Lukas

Hos Lukas har Jesus konflikter bl.a. med de judiska ledarna och fariséerna, och där de framställs negativt (20:19), men ibland också positivt (13:31), vilket innebär att läsaren måste reflektera över relationerna.

Templets ledare är motståndare till Jesus och lärjungarna såsom översteprästen, tempelkommendanten, och sadducéernas parti (t.ex. 19:47, 22:2, 52), vacklande är prästerna, fariséerna och folket som ibland är emot. Man kan här se att konflikten i berättelsen inriktas kring templet.

Johannes

Judarna har hos Johannes, liksom hos Matteusevangeliet, beskyllts som anti-judiska, men gruppen går inte att läsa som en homogen motståndargrupp, då han har olika uttryck och sammanhang, vilket ger en mer differentierad bredare bild och betydelse, men visar ändå på en för den tiden stark brytning mellan en judisk grupp knuten till synagogan och den kristna gruppen (ex.9:22, 12:42).

Hedningarna

Lukas

Judar och hedningar är ifrågasatta hos Lukas och deras inbördes relation till varandra. Här finns det två synsätt, mycket styrs av Apostlagärningarna bland forskarna; hedningarna tar plats med det judiska folket eller så är de framställda som ett tillägg till Guds folk, vilket fortfarande utgörs av det judiska folket.

Motståndarna

Matteus

Om Matteus är positiv till lärjungarna, så är han lika konsekvent negativ till Jesus motståndare, till skillnad mot Markus (jfr Mark. 12:28-34 och Matt. 22:34).

Matteus och Markus skriver från skilda kulturkontext. Där Matteus visar respekt till det judiska sättet att inte uttala Guds namn genom att skriva ”himmelriket”, istället för ”Guds rike”, så verkar Markus ta avstånd från judiska sedvänjor i stort (ex. Mark. 7:19).

Prästen Bedrup igen: ”Olika motståndare skildras hos Evangelisterna, precis som det gör i våra liv. Det intressanta är hur Jesus möter dessa. Slå upp Din Bibel och studera och lär. Det är mycket intressant. Här finns lärdom och vishet.”

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: