26. Romarbrevets tema

Prästen Bedrup: ”I förra lektionen studerade vi Paulus andliga resa. Han fick lida oerhört, men fortsatte ändå att förkunna om Jesus över hela den då kända världen och han startade församlingar i många länder. Det brev som är ett av de viktigaste i Bibeln och som förklarar den kristna tron klart, är hans brev till församlingen i Rom. Vad kan Du och jag lära sig av detta brev idag, blir således frågan i denna lektion. I varje avsnitt ställer jag från och med nu frågor, som kan vara till hjälp att ifrågasätta dina kunskaper.”

Frågor:

1) Varför tror Du att det var viktigt att Paulus skrev just till församlingen i Rom?

2) Vad är det viktigaste i brevet?

3) Varför går han hårt åt judarna i brevet?

4) Vad innebär det för ens eget liv när man kommit till tro, enligt Paulus?

5) Vad innebär svaret i fråga 4 för hela vår planet?

Romarbrevet

Från staden Korint skrev Paulus brevet till den romerska församling ca år 57 e.Kr. Innan hade han startat flera församlingar i flera olika länder och bar därmed kunskap om vilka svårigheter och frågor som kunde uppstå, därför förmedlade han sina erfarenheter och vishet samt förmaningar i sina brev till församlingarna.

När brevet skrev hade han ännu inte varit i Rom, det skulle ta tre år och inte hade han då kunnat ana att han då skulle föras dit som fånge (Apg. 28).

Rom

Romarriket var vid denna tidpunkt ett enormt välde, som sträckte sig frånBrittanien till Arabien. Rom var rikt, mångkulturellt och den viktigaste platsen för handel och politik i hela världen. Alla vägar bar verkligen til Rom då. Pax Romana, den romerska freden fungerade över hela riket, vilket innebar att man kunde färdas ganska säkert över riket. Vägnätet gjorde att man kunde färdas genom hela riket på ett på den tiden snabbt sätt.

Därför är det inte förvånande att det bildats en kristen församling i Rom vid den tid då Paulus skrev sitt brev. Där var de flesta inte judar och det var bl.a. därför Paulus skrev till församlingen för att han ville mana dessa till respekt för de judiska trosfränderna (Rom kap 9-11).

I Rom misstrode myndigheterna de kristna, eftersom deras grundare hade enligt myndigheterna trotsat Kejsaren. Även fast de kristna ansträngde sig att vara goda¸lojala romerska medborgare så kom de att göras till syndabockar några år senare, år 64, av Kejsare Nero och de blev beskyllda för att Rom gick upp i lågor.

Brevet

Romarbrevet var inte det första brevet som skrevs, men blev det viktigaste. Varför han skrev detta brev vet man inte, måhända anade han att han skulle råka illa ut och kände sig tvungen att på en gång formulera sina tankar, grundsanningarna i den kristna tron, till den viktiga ortens församling, om han inte skulle komma dit.

Tema

Det bärande temat i brevet, är tron på Jesus död och uppståndelse, ochdet är den enda grunden för att bli accepterad av Gud, oavsett om man är jude eller hedning.

Ingen når upp till Guds standard, anför Paulus, alla är skyldiga honom. Även judarna, även om de fått lagen, så kan de ju inte hålla den (2:1–3:20) Dock erbjuder Gud oss fri förlåtelse och ett nytt liv. Eftersom vi själva inte kan åstadkomma detta, har Jesus gjort detta möjligt genom sin korsgärning (kap 5).

Därför är vi genom tron fria att börja om på nytt, och nu med hela Guds kraft till vårt förfogande (kap 6-8).

Det är smärtsamt för Paulus när han inser att hedningarna ivrigt tar emot Guds frälsning och att de flesta judarna förkastar den. Judarna tycks vara så angelägna att försöka lyda lagen, att de tycks missa att se att Gud gjort något helt nytt i Kristus. De tror fortfarande att det gamla sättet att förhålla sig till Gud är det enda sättet de måste hålla sig till. Paulus påpekar att till slut skall också ”Israel bli räddat” (kap 9-11: 11-:26)

I kap 12 -15, skriver Paulus att Guds förlåtelse och kärlek sporrar oss att leva upp till vår nya kallelse, att omforma hela vårt sätt att leva och tänka. Det glada nyheterna är inget självändamål, de är till för att förbättra oss och världen, mänskliga relationer, att låta judar och hedningar vara ett i församlingen och tron skall genomsyra varje under ett dagligt liv.

Inspirerade

Romarbrevet har betytt enormt för kristenheten. Människor som Augustinus, Luther, Bunyan, Wesley har inspirerats¸ liksom miljoner människor genom kyrkohistorien.

Prästen Bedrup igen: ”Har Du läst kap 1, vers 16 i Romarbrevet? Läs och begrunda och vad skulle det innebära för vårt lands kristenhet om man levde efter denna insikt tror Du? Självklart får Du mer kunskap om Du läser hela Romarbrevet själv. Har Du någon bra och fräsch Bibelutgåva? Mitt tips är att Du investerar i en, den förbättrar livet, märkte jag.”

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: