30. Vem är Jesus mor Maria?

Prästen Bedrup: ”Vem är egentligen Maria, Jesus Mor, som blev havande genom ett Guds under? I de lutherska kyrkorna talar man inte så ofta om Maria, därför tänkte jag i denna lektion ge en bild av henne”

Bibelns Maria

I Bibeln, bl.a. hos evangelisten Lukas, kap 1, vers 26-38, beskrivs undret hur Maria blir havande på följande sätt:

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.

Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.”

Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda.

Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”

Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.”

Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.”

Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Vad vet vi om Maria från Bibeln?

Maria är högt aktad av alla kristna, men hon är sparsamt omskriven hos alla evangelisterna och bara en gång i Apostlagärningarna, då i det första kapitlet. Så hur kan man då veta något om henne?

Hon kallas ofta ”Jungfru Maria” eller ”Guds moder”, men ingenstans i Bibeln omnämns hon på detta sätt. Hon härstammade från Levis stam och Arons släkt och hon fick via en ängel veta att hon skulle föda en som skulle heta Jesus (Josua – på hebreiska och som betyder ”han frälser”) och som skulle rädda folket från sina synder (Matt 1:21).

Maria invände att hon var en ogift jungfru, men ängeln Gabriel sade att hon skulle föda Jesus genom ett Guds under. Enligt ortodoxa och östliga kyrkor förblev Maria jungfru hela sitt liv, men som moderna protestanter avvisar eftersom evangelisterna talar om Jesu bröder och systrar.

Pga. den romerske kejsaren Augustus blev sedan den nygifta Maria och hennes make Josef tvingade att resa till Betlehem där hon födde Jesus. Nästa underverk som Maria kom att uppleva hände inte förrän trettio år senare, då Jesus förvandlade vatten till vin, eftersom Maria sade till Jesus att hjälpa värdfolket då deras vin tagit slut vid bröllopet i Kana.

Innan Jesus dog på korset bad han en av sina lärjungar att ta hand om hans mor, vilket nog indikerade på att Josef, hennes man, var död. Efter detta tillfälle försvinner hon ur Bibeln berättelse.

Maria omnämns, frånsett barndomsberättelserna i Matt. 1-2 och Luk. 1-2 endast vid namn på tre ställen i hela Nya testamentet: Mark. 6:3, 13:55, Apg. 1:14.

Av Mark. 6:3, Matt. 13:55f (jfr 1 Kor 9:5) framgår det att Maria utom Jesus hade fyra andra söner: Jakob, Josef, Judas och Simon samt minst två döttrar.

Enligt tradition

Enligt de apokryfa Jakobs protoevangeliet var Maria dotter till Joakim, som var av Juda stam, och Anna, som var av Levi stam. De omnämns dock inte i Bibeln. När de fick Maria vad de gamla och hade tidigare inte kunnat få barn.

När Maria var tre år tog de henne till templet i Jerusalem och lät henne bo där, liksom Hanna hade gjort med sin son Samuel, som blev en av Israels domare. På detta sätt garanterades hennes oskuld och det sägs att hon vid 12-års ålder skulle enl. tradition ha en man, därför samlades alla änkemän i landet och man la deras stavar framför altaret, och då det kröp ut en duva ur Josefs stav som sedan flög upp på hans huvud, så var detta en signal från Gud att han skulle ta hand om jungfrun.

Enligt den romersk-katolska och den östliga ortodoxa traditionen dog Maria omgiven av apostlarna. Detta någon gång mellan tre och femton är efter Jesu födelse. När de öppnade hennes grav, sägs det, så var den också tom och enl. deras tradition så hade hon farit till himlen.

Maria firas under året på flera dagar, bl.a. den 8 september (hennes födelsedag) och den 15:e augusti (upptagande till himlen).

Enl. dessa kyrkor är Maria moderskapets skyddshelgon och hon skyddar mot översvämningar.

Prästen Bedrup igen: ”Kan det verkligen varit en jungfrufödelse, frågar sig många?

I denna korta introduktion av Maria har Du upptäckt att det både finns traditioner som talar om henne och i Bibeln. Jag tänker, att för Gud är inget omöjligt, detta resonemang kräver dock att man på något sätt i sitt hjärta tror att det finns en högre makt, Gud. Numera kan tekniken och vi människor genmanipulera och provrörsbefrukta, så vi har kommit en bit på väg och det är det ingen som inte tror att det är omöjligt, men det är ett steg kvar, att genom ett mirakel så kommer en människa till utan en man inblandad.

Maria var ung när hon fick Jesus. Hon var beredd att göra allt Gud ville, att t.o.m. föda honom själv. Vem skulle tro henne om hon berättade, så hon fick nog leva ett helt liv med denna sanning själv, tills lärjungarna och fler efter uppståndelsen började ana och förstå. Gör du det idag? Gud kan förvandla människor om man bara tror, vilket jag sett hos många människor. Vågar vi bära Jesus idag och hur kan Du bära honom?

Vi kanske kan lära oss av Maria sinnelag: Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” 

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: