35. Hur beskrivs Gud i Bibeln?

Prästen Bedrup: ”Vi börjar dagens lektion med att ta fram våra Biblar. Här nedan är några Bibelord. Slå upp dessa och efter vart och markera hur Gud där beskrivs”. Hur beskrivs Gud i Bibeln?

Bibelns Gudsbilder

Psaltaren 62:2-3
Andra Mosebok 15:2
Andra Samuelsbok 15:1
Johannesevangeliet 10:9
Lukas evangeliet 1:77–79
Första Johannesbrevet 1:5
Hosea 6:3
Andra Mosebok 19:4
Psaltaren 84:12
Judit 9:11
Jesaja 40:28

Gudspärlan – den gyllene pärlan om Gud som skapar, befriar och ger liv!

Ett bra verktyg för koncentration är att köpa en Frälsarkrans och under denna lektion kan Du hålla i guldpärlan – Gudspärlan.

Frågor:

1) Har Du funderat på varifrån Du kommer (förutom från mamma och pappa och de från sidan föräldrar osv.)? Dvs. varifrån kom de första människorna?

2) Varifrån kom alla växter och djur?

3) Varifrån kom vår jord?

Mycket av ovan kan naturvetenskapen förklara och de kommer hela tiden med nya rön och kunnande, dock kvarstår en fråga som de inte kan svara på.

4) Var det någon som låg bakom allt?

5) Kan du snabbt förklara de tre olika rollerna hos Gud?

Dessa frågor leder till;

6) Vad är Gud egentligen?

7) Finns Gud överhuvudtaget?

Det går varken att bevisa att Gud finns eller tvärtom. Ändå finns det massor av bevis för den som tror på Gud, även om det inte är direkta vetenskapliga bevis som talar för eller mot Guds existens. Finns det tillräckligt med goda grunder att tro på Gud kan vi fråga oss.

Ovan Bibelberättelser pekar på olika bilder av Gud. En del tänker Gud också som man, andra säger hon och det är bara mänskliga försök eller bilder av oss om Gud. Jag brukar oftast säga just bara ”Gud”. Man brukar säga att det är svårt att fånga Gud i bilder och då använder man istället uttrycket; ”Gud är större”. När Gud själv beskriver sig själv, säger han; ”Jag är den jag är” (Andra Mosebok 3:14). Men för att beskriva Gud behöver vi bilder, såsom befriaren, livgivaren, krukmakaren osv.

Tre i en och en i tre

Enligt kristen tro är Gud treenig, vilket faktiskt inte betyder att det finns tre gudar. Istället menas att Gud har tre roller; Fadern, Sonen och den helige Ande. För att lättast förklara så tänk på en triangel, alla tre sidorna behövs för att det skall bli en enhet, en triangel. Även vatten har tre uttryck; is, vatten och vattenånga och alla de behövs för att förklara formeln H2O.

Även Gud har sålunda tre sidor och alla behövs;

1) Fadern har skapat och skapar allting,

2) Sonen är Jesus, Gud som blev människa och

3) den helige Anden är Guds kraft och som kommer till varje människa.

Fadern- Skaparen

I Första Mosebok beskrivs hur världen kom till genom Gud på sex dagar och på den sjunde vilade han. Detta är en bild av hur Gud skapade allt. Om det var exakt sex dagar eller om det bara är en bild, är inte det centrala¸ utan det berättelsen säger, är att det är Gud som ligger bakom allt.

Skapelseberättelsen i Bibeln hjälper oss inte att förstå hur välden skapades, det är naturvetenskapen bra på att göra med dess ständigt nya rön genom dess forskning. Däremot säger Bibeln om varför det hände och Bibelns svar är att det är Gud och att skapelsen inte är tillkommen av en slump, utan den kom till därför att Gud ville det och Gud hade en tanke med jorden och allt levande. Denna sida av Gud kallas Fadern.

Gud har alltid funnits, en tanke som är svår att förstå. Lika svårt är att förstå att universum är oändligt, utan slut. Var finns bortom universum är en svår tanke. Liksom det är för en kristen att Gud inte alltid funnits. Visst är det svindlande att Gud alltid har funnits och att han fortsätter att skapa och att Gud alltid kommer att finnas.

I början av Bibeln, i Första Mosebok, berättas att Gud först skapar mannen, Adam (som betyder människa). Därefter skapar Gud kvinnan av mannens revben och dessa två, Adam och Eva (som betyder Liv) och det får sedan barn och som kommer allt fler människor efter handgenom dessa. Om det var exakt så det gick till är inte det väsentliga, som jag ser det, utan att det är Gud som ligger bakom att människan finns, det finns en avsikt att vi människor finns till. Gud vill att människor skall finnas till (Första Mosebok 1:1–2:24).

Sonen – Gud blev människa

I Nya testamentet berättas det om en ung flicka som blir havdande genom den helige Ande. Hon var nog ca 14 år. En ängel berättade att Maria skulle föda ett barn, och att det var Guds son. Hon var oskuld, men förlovad med Josef, som också fick besök av en ängel som berättade att han inte skulle lämna Maria.

De bodde i Nasaret, men var i Betlehem när Maria skulle föda och de fick till slut plats i en grotta eller ett stall. Där kom Jesus att födas (Lukasevangeliet 2:1–20).

Det finns olika tolkningar av denna jungfrufödelse, men det kan ju inte ha varit svårt för Gud som skapade allt att låta en oskuld föda sin Son. Ingenting kan vara omöjligt för Gud.

När Jesus föddes, detta kallas inkarnation (kommer från det latinska ordet ”carne”, kött)¸dvs. Gud blev människa. Gud blev ”kött”, precis som vi. Jesus är 100 % människa och 100 % Gud. Gud blev människa, men fortsatte att vara Gud, en svår tanke. Avsikten är att Jesus visar oss vem Gud är. Genom att Du lär känna Jesus och läsa berättelserna och profetiorna om honom i Gamla testamentet, så kan Du bättre förstå vem Gud är.

Det är därför naturligt att Gud vet hur vi människor faktiskt har det, då han själv har varit här, levt, njutit, gråtit och lidit. Gud har varit arg och även tacksam. Därför är det viktigt att fira hans födelse varje år och detta gör vi under jul.

Vem var Jesus?

Som historisk person är de flesta historiker överens att han funnits som historisk person. Det finns väldigt många och även olika källor som indikerar detta klart. Han var jude, en av de av Gud utvalda folket. Jesus levde i Palestina, som var ockuperade provins av Romarriket.

I Bibeln, som är flera olika källor, står det mest om hans tre sista verksamma år då han var i 30-års åldern. Denne man predikade och vandrade omkring och berättade om Gud, ofta i liknelser; ex. om det bortsprungna fåret (Matteusevangeliet 18:12-14) vilken är en liknelse om de av oss som kommit bort från Gud och oss själva.

Jesus talade men han visade också vad som var viktigt med vad han gjorde. Han stod på de utsatta och svagas sida och var vän med dessa, även om de förkastades då som nu. Många kom att därför samlas kring honom. Tolv män kom att bli utvalda och även de kom att vandra med mannen från Nasaret. Det var även kvinnor som kom att följa Jesus, vilket Du kan läsa om i Bibeln. Fast på Jesu tid hade kvinnor en svag ställning och det var männen som bestämde. Men Jesus umgicks även med kvinnor, så nog vara han banbrytande i sitt sätt att vara. Alla var lika viktiga.

Messias, Guds Son, Frälsaren

När Jesus frågade sina lärjungar vem han var, sa Petrus, en av lärjungarna; ”Du är Messias (se lektion 35), den levande Gudens son (Matteusevangeliet 16:16). Man smörjde de som skulle bli kungar med en olja, och Messias betyder ”den smorde”. Det judiska folket väntade på en befriare, en kung¸ vilket man kan läsa om i Gamla testamentet.

Att vara Guds son, betyder att Jesus stod närmare Gud än någon annan, t.o.m. att han var Gud. Jesus hade både mänskliga och gudomliga egenskaper. Han kunde gråta, bli arg, vara trött och framförallt känna kärlek, precis som du och jag. Skillnaden mellan oss och Jesus är att han var helt igenom god.

Jesus kunde bota människor och göra dem friska, vilket Du kan läa om i Bibeln och han kunde t.o.m. väcka upp döda. På Jesu tid trodde man att Gud straffade människor om de gjort något fel genom att göra dem sjuka och när nu Jesus gjorde människor friska, så befriade han dem från sina tidigare fördomar.

Även idag befriar Jesus människor. Han är vår frälsare, ett ord som kommer av att slavar hade en ring av järn runt halsen och när en slav blev fri, tog man av honom järnringen och frihalsade slaven och av det kommer ordet frälsa, som betyder befria eller rädda.

När Jesus tog på sig våra synder, allt det vi gjort fel och dog i stället för oss på korset, så räddade han, Gud, oss, därmed blev han vår frälsare, din och min befriare och räddare. Jesus räddar oss från våra rädslor, våra förgörande styrkor och tillkortakommanden och ger oss kraft. Han räddar oss från allt det svåra, då och nu. Jesus tar inte bort allt de svåra, men han hjälper oss att orka med det.

Nya testamentet i Bibeln handlar mycket om Bibeln.

För Dig som använder Frälsarkransen, så handlar den också mycket om Jesus.

Gudspärlan: Jesus är Gud som blev människa
Tystnadspärlorna: Jesus lärde oss att be ”Vår Fader”
Jagpärlan: Jesus älskar just dig
Doppärlan: Jesus döptes av Johannes döparen
Ökenpärlan: Jesus har också haft det svårt
Bekymmerlöshetspärlan: ”Gör er inge bekymmer”, sa Jesus
Kärlekspärlorna: Jesus är en förebild i kärlek
Hemlighetspärlorna: Jesus visar vad Guds rike är
Nattpärlan: Jesus led och dog på korset
Uppståndelsepärlan: Jesus blev levande igen
Tillbaka till Gudspärlan: Jesus visar vem Gud är
Den heliga Ande – symboler och bilder

Vinden: En bild av den helige Anden är vinden, som blåser vart den vill. Man ser den inte, man erfar bara dess verkningar, precis som med den helige Anden. I Första Mosebok står det att en Gudsvind svepte fram över vattnet (Första Mosebok 1:2). Det var den heliga Anden. Vinden smeker våra kind utan att det syns, vilket påminner oss att Gud är lika nära som vinden, utan att han syns.

Duvan: I många kyrkor finns det en duva, ofta i predikstolen. Även på många gravstenar. Duvan är en symbol för den heliga Anden och påminner om tillfället när Jesus döptes och då den heliga Anden kom som en duva. (Matteusevangeliet 3:16).

Elden: En annan symbol för den helige Ande är elden, som kan värma upp den som fryser. Elden kan också göra det möjligt att laga mat och därmed hålla sig levande. Men elden handlar också om det som finns inom människan, symboliskt finns det en eld som brinner i våra hjärtan, vilket är den heliga Anden.

Hjälparen: Jesus kallade den helige Ande för Hjälparen, vilket säger vem den heliga Ande är. Det är Gud som hjälper och tröstar i livets alla situationer (Johannesevangeliet 14:26).

Livgivaren: Ett annat sätt att beskriva Fadern, Sonen och den helige Ande är att säga; Skaparen, Befriaren och livgivaren. Den heliga Ande är livgivaren, Gud som ger livet. Den helige Ande finns med i alla situationer i våra liv.

Gud bor i dig

Den heliga Ande är därmed Gud i oss. När du läser eller lyssnar till Bibeln och känner att orden talar till dig, då är det den helige Ande som du möter och han hjälper dig att möta Gud och dig själv genom Bibelns berättelser. Vid dop ber man särskilt om den heliga Ande och vid konfirmationen handlar mycket också om den helige Anden.

Den helige Andes stora högtid under kyrkoåret är pingsten. Det är därför många har konfirmationen under pingsten och då många har vigt sig. Läs Bibeln om det stora pingstundret – vad som hände under den första pingsten.

Prästen Bedrup igen: ”Mycket av det vi tidigare gått igenom i tidigare lektioner återkom i dagens lektion, men det är viktig att få en sammantagen bild av Gud, i alla rollerna. Vad tycker Du? Är det svårt att förstå? Öppna din Bibel och se vilka roller Du upptäcker av Gud. Bibeln är spännande och ger oss hopp, både här och nu, samt för evigheten.”

Källor:

Tribell, Emma (2008), Livet & Frälsarkransen, Verbum Förlag; Stockholm

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: