20. Evangelierna skillnad teologi

Prästen Bedrup: ”Teologi – läran om Gud, skiljer sig åt bland Evangelisterna, precis som den gör bland kristna idag. Därför är det bra att studera att så även var fallet i urkyrkan. Hur var det där då? Vad betonades olika i de olika evangelierna. Låt oss studera detta i lektion 21”

TEOLOGI

Markus

Markus teologis utgångspunkt är Jesus, Guds Son och Messias, som varit omtalad i Gt (Gamla testamentet) och Jesaja.

Målgruppen här är först och främst hedningarna.

Markus talar om att där Guds vilja sker, där är Guds rike oavsett rum och tid, vilket är starten på hans teologi. Guds vilja har blivit synlig och är på väg att bryta igenom, Gud regerar. Likväl är Guds herravälde för många i hans teologi fortfarande en hemlighet, men har kommit i det lilla och växer nu, tills det bryter fram med makt (9:1). Redan nu kan alltså människan ändå omvända sig, då det är både möjligt och nödvändigt att ta emot ”Guds vilja” (ex. 9:47, 10:15. 2-27), vilket sker när man tror på budskapet (1:14–15). Markus teologi ligger nära Paulus och visar på ett samband.

Matteus

Matteus visar att Jesus är sprungen ur löftena från Gt, om att Jesus är Messias med hans koppling med benämningen: ”Davids son”.

Lukas

Lukas teologi är att en frälsare fötts. Budskapet och Jesus vänder sig här i evangeliet, till både jude och hedning. Alla som vill längtar och vill, kan återfå gemenskapen med Gud och de har här fått möjlighet att omvända sig.

Allt som skett i Jesu liv är enligt Guds plan och vilja, vilket var anledningen att han använder ordet ”måste”. Han talar om Gud som ”den högste” och alltings yttersta orsak.

Johannes

Den utövande teologin med Johannes vertikala perspektiv, innebär i första hand att Gud kommit ner till oss människor och att domen därför redan är nu, och inte i ett horisontellt synsätt som synoptikerna har, genom det framtida hoppet om Kristus återkomst. Men allt är ändå inte fullbordat enl. Johannes, vilket han också visar med ett framtida perspektiv (Jfr 12:26 och 6:39–40). ”Redan nu och ännu inte” är hans syn på de yttersta tiderna.

Prästen Bedrup: ”Som Du snabbt såg, hade evangelisterna olika fokus på Guds räddningsplan för oss. Precis som vi ofta också har och det är bra att komma ihåg när man diskuterar tron med andra. Vi alla har olika bakgrund och lyfter fram olika saker som det viktigaste pga. bl.a. tidigare erfarenheter och vi kan ha olika målgrupper, precis som evangelisterna hade för att berätta om det glada budskapet.”

 

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: