32. Vad är bön och Herrens bön?

Prästen Bedrup: ”Här kommer några korta reflektioner om bön. Jesus lärde ju sina lärjungar att be, då de frågade hur de skulle be, därför kan du lära dig mer om den här. Väldigt många i Sverige idag ber, vilket flera undersökningar visat på. Däremot uppfattar jag, att det inte är så vanligt att man talar om bön. Det kan bero på att man inte vill sticka ut, att uppfattas som ”religiös” eller att man inte vet hur man skall be och därför inte vågar tala om bön. Därför kan du här studera kort om bönen. Slå upp Din Bibel och se hur människor där ber”

Frågor:

  • Ber du? Använder du egna ord eller en bönbok?
  • Vem ber du till?
  • Skall man skämmas för att man ber?
  • Skulle Du vilja tala med andra om bön?
  • Vilken version föredrar Du av ”Herrens bön” och varför?

Vad är bön?

Bön innebär att man samtalar med Gud. Så vad innebär bönen?

Bön är att tala, lyssna, vila och vänta
Att lyssna inåt, efter Guds tilltal i sitt liv
Att korrigera och ställa in din inre mottagare
Vad kan man uttrycka i bönen?

I bönen kan man uttrycka precis så man känner det, där olika sinnesstämningar kan få komma upp till ytan, såsom; tacksamhet, glädje, sorg, vrede, leda, förväntan, önskningar osv.

När kan man be?

Det kan man ständigt göra, även inne i sitt inre, utan ord, ex. om Du sitter i bilen eller på bussen.
Ett bra tips är att avsätta tid för bön, gärna regelbundet¸ såsom när man vaknar, vid lunch och när man lägger sig. Bordsbön, även om den är tyst, är ett bra sätt att uttrycka och tacka för maten.
Vad händer i bönen?

I bönen kan du lära Dig att lyssna in Guds avsikt för Dig
Bön är också att vänta, invänta Guds tid.

Hur talar Gud till dig och mig?

Gud talar olika från person till person och det är olika hur man uppfattar Guds tilltal i sitt liv- En del kan uppfatta direkta ord, andra som om det är om om det är samvetet som talar till en, andra kan få ett tilltal genom andra människor och framförallt kan man känna igen Guds tilltalt till en genom Bibeltexter som talar direkt in i ens hjärta
Gud talar olika tydligt, i tid från tid. Ibland kan det finnas tider, då man går som i en öken, att Gud inte finns, men var lugn, oavsett om man ”känner av” Gud eller inte s kommer det andra tider av tilltal

Kom ihåg att man aldrig kan systematisera hur Gud talar eller verkar

Gud talar ofta mer naturligt än man tror, så som genom en inre maning, samvetets rös, intuition, en aning, en ny tanke från ingenstans som dyker upp, ”man bara vet”

Kom ihåg – att vårt värde som människa ifrågasätts aldrig. Jag och du är alltid älskade och högt respekterade.

Fakta om Herrens bön

(Källa: wikipedia.org. 2012-04-23)

Herrens bön, även Fader vår eller Vår Fader, på latin Pater noster, är kristendomens mest centrala bön. Bönen instiftades av Jesus i Bergspredikan och är nedskriven i Matteusevangeliet 6:9–13, den äldsta bevarade versionen återfinns bland Bodmer-papyri.

Sedan den senaste officiella svenska översättningen av Nya Testamentet kom 1981, har översättningen av Herrens bön varit mycket omdebatterad. Mot den nya översättningen anfördes bland annat att den har ett sämre språkligt flyt än den äldre versionen, från 1917. Teologiskt har främst frasen utsätt oss inte för prövning varit kontroversiell. Kritikerna menar att prövning från Gud är något att vara tacksam över, medan de som försvarar översättningen lyfter fram att grundtextens grekiska ord πειρασμός (peirasmos) kan översättas med prövning likaväl som frestelse, det tidigare använda alternativet.

Med en omformulering av frasen ”Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer” till ”Ge oss idag det bröd vi behöver” har en senare ekumenisk gudstjänstversion av bönen tagits fram med 1981 års bibelöversättning som grund. Den modifierade varianten har kommit att användas i gudstjänster i betydligt högre grad än originalöversättningen.

Bönens avslutande doxologi, som finns i en del av de gamla manuskripten, återfinns inte i moderna bibelöversättningar, då den vetenskapliga enigheten är stor om att detta är ett senare tillägg till originaltexten. Däremot är den liturgisktfast förankrad och används därför.

I katolska kyrkan får nyöversättningen av Fader vår inte användas liturgiskt.

Fader vår (1541, 1703 samt 1917 års bibelöversättning)

Fader Vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn.Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. [Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.]

Amen.

Vår fader, ekumenisk översättning

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. (NT-81: Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer.) Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. [Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.

Amen)

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: