36. Vad vill Gud med tystnaden?

Prästen Bedrup: ”Finns det en mening varför tystnad finns? En märklig fråga kanske Du tycker, men fundera om det finns en mening med tystnaden. Vi lever ju i ett samhälle där det sällan är tyst, den tycks vara en bristvara. Varför då, kan man verkligen undra? Låt oss därför studera relationen mellan Gud och tystnad i dagens lektion. För Dig som har köpte en frälsarkrans, så kan du använda tystnadspärlorna som ett verktyg. De är de sex avlånga pärlorna som är ett instrument för Dig var du kan möta Gud.”

Vi börjar med frågorna:

1) Är Du rädd för tystnad (varför eller varför inte)?

2) Vad kan tystnad göra för nytta för Ditt liv?

3) Varför tror Du att tystnad och Gud hör ihop (motivera)?

4) Finns det bra respektive jobbig tystnad (beskriv)?

5) Vilken plats/platser föredrar du att på ett särskilt sätt att vara med Gud?

Tystnaden och Gud

Det finns tystnad som verkligen är jobbig, exempelvis när människor talar och så kommer en människa in i deras rum och det blir helt tyst. Eller om Du är helt ensam och känner dig så, då kan tystnaden kännas isolerande och påfrestande.

Det finns också en annan tystnad, den som är befriande, den goda tystnaden, när allt blir stilla och lugnt, då kan tystnad vara befriande. Många söker sig ut i naturen för att få lugn och ro eller till en tom kyrka för att få del av tystnaden.

Människor har i tusentals år sökt sig till tystnad för att söka efter Gud. När allt blir lugnt så är det mycket lättare att söka efter Gud, än när allt är larmigt omkring oss. Du skall veta att Gud är med oss, även när vi inte känner det och när det är kaos och mycket ljud. Gud är med oss, oavsett om Du känner det eller inte, han har ju sökt Dig.

Olika metoder att söka Gud

Finns det verktyg eller metoder där man lättare kan erfara att Gud är nära och t.o.m. talar till Dig? Kristna har och söker Gud naturligtvis genom Bibeln, men också genom bl.a.

Meditation

Många i vårt land mediterar, antingen enskilt eller i grupp. Att sitta i stillhet på ett särsklit sätt, ex. på en pall eller i en meditativ ställning är bra, då kroppen klarar att länge sitta i tystnad utan att den gör ont. I meditationen skall man låta tankarna komma och gå, därför är tystnad en förutsättning för att Gud skall kunna nå Dig och att Du når de djupaste behoven inom Dig.

Retreat

Det har blivit allt vanligare att åka på tyst retreat. Man är då tyst under en längre tid, allt från en dag till flera dagar och det tillsammans med andra. De kan äga rum i en kyrka eller på en retreatgård (i Sverige finns det flera stycken). Många kan bara tycka att tanken att vara tyst en längre tid med andra kan bli svår, men många förvånas att efter bara ett litet tag så infinner sig de djupare frågorna om ens behov som man kanske inte vågat lyssna på tidigare. Därför är det oftast med en retreatledare, som man under speciella tider kan få bolla med de frågor som dyker upp, antingen under tiden eller efter avslutad retreat. Man har här ofta andakter, det finns tid för vila, promenader och att vara helt själv. I tystanden söker Gud dig och vice versa.

Pilgrimsvandring

Allt populärare har pilgrimsvandringar blivit, både här i Sverige och utomlands. I Sverige finns det numera igen många pilgrimsleder. Vandringen går oftast till ett helig plats, en kyrka eller en grav och färden kan vara kort, en dag till att äga rum under flera veckor och över många mil. Går man själv är det ju tyst och man kan även gå i tystnad med andra. Även här säger den samlade erfarenheten att Gud söker oss och vi honom på ett särskilt sätt.

Kloster

Numera finns det återigen kloster även i Sverige (de förbjöds under Gustav Wasas tid). Munkar och nunnor bor här och de söker Gud på ett särskilt sätt hela tiden. Deras livshållning skiljer sig från de flesta av oss genom deras löften till Gud att levar i fattigdom, lydnad och kyskhet. De lever i celibat och gifter sig inte eller skaffar barn när de avgett sina löften och så bor de ihop. Man kan ofta få komma att bo eller besöka ett kloster under en kortare tid. En stor del av deras vardag förs i tystnad.

Bibelns erfarenheter av tystnad

I både Gamla testamentet och i det Nya testamentet finns det väldigt många avsnitt som berör hur människor fått en särskild kontakt med Gud i tystnaden.

Här är några avsnitt i Bibeln där Gud och tystnad beskrivs. Vad säger dessa texter till Ditt liv just nu?

Job 2:13 – ”Så satt de hos honom på marken i sju dagar och sju nätter. Ingen sade något till honom, ty de såg hur han led.”
Psalm 46:11 – ”Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden”.”
Habackuk 2:20 – ”Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden”.”
1 Kungaboken 19:11-13 – ”Herren sade: Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Och se, Herren gick fram där, och en stor stark storm, som ryckte loss berg och bröt sönder klipport, gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta, gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst till honom som sade: Vad gör du här, Elia?”’”
Psalm 46:11 – ”Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden”.”
Jesaja 30:15– ”Ty så säger Herren, Herren, Israels Helige: Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.”
Matteus 14:13 – ”När Jesus hörde detta, for han med båt därifrån till en enslig plats, där de kunde vara för sig själva” (Ensamhet behövs för att Söka Gud).
Matteus 14:23 – ”Sedan gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be” (Ensamhet kan vara viktig för effektiv bön)
Lukas 4:42 – När det blev dag, gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom, och när de kom till honom, ville de hålla honom kvar och hindra honom från att lämna dem. (Om Jesus behövde ensamhet för stilla meditation, hur mycket mer behöver inte vi det?)
Markus 1:35 – ”Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där.” (Vad säger detta till Dig och Ditt liv?)

Gud hör…

Det finns sålunda många sätt att möta och vara med Gud. En del platser inbjuder lättare till helighet, eftertanke och lyssnande. Somliga går i naturen, sitter i en kyrka eller i en båt ute på öppet vatten. Det finns också de som hör och känner Gud genom musik eller i en gudstjänst.

Kom ihåg att bönen är en Guds gåva till oss (Läs lektion 33 – om bön) och när vi i tystnaden hittar de svar inom oss, eller om vi söker hjälp om att hitta svar så har Jesus lärt oss att be (”Vår Fader” – Matteusevangeliet 6:9–13 – läs lektion 33) till Gud. Vi behöver Gud för att hitta ärliga svar som är bra för oss och för våra liv.

Sinnesrobönen är en bra bön för rätt prioriteringar för våra åtagande och tankar: ”Gud ge mig sinnesro att accepter det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan – och förstånd att inse skillnaden”

Hur vet man att Gud lyssnar?

Det är svårt att veta om Gud hör våra böner, dock säger Bibeln och Jesus att vi skall få allt vi ber om. En förutsättning är givetvis att det stämmer överens med Guds plan för oss och att det vi ber om är i längden bra för oss. Bönen kanske inte får det svaret du önskar, men Gud ger svar. Frågan är bara om vi stoppar upp, det är därför tystnaden är så viktig för oss så vi kan urskilja Guds svar till oss. Det kräver träning att upptäcka Guds svar.

En välsignad tystnad

Välsignelsen, som prästen ger församlingen i slutet av en gudstjänst, ger och har gett många människor tröst och om du samtidigt håller i tystnadspärlorna får du en inblick vad tystnaden och vad Gud kan skänka Dig.

Aronitiska välsignelsen, även Herrens välsignelse, är en prästerlig välsignelse uppkallad efter Aron, enligt Gamla Testamentet Israels förste överstepräst.

Denna specifika välsignelse omtalas i Fjärde Mosebok 6:24–26 och lyder (enligt Bibel 1917):

”Herren välsigne dig och bevare dig.

Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid”.

Prästen Bedrup igen: ”När Du nu läst denna lektion, har Du kommit till nya insikter om vikten av tystnad för att lyssna till Ditt sanna jag och att Gud där kan tala till Dig på ett särskilt sätt samt att Du i tystnaden lättare kan få en relation till Gud?”

Källor & inspiration:

Tribell, Emma (2008), Livet & Frälsarkransen, Verbum Förlag; Stockholm
Bibel 2000
http://www.bibleinfo.com/sv (2012-05-14)

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: