02. Gamla testamentet

Gamla Testamentet, GT, är judendomens och kristendomens heliga skrift.

Prästen Bedrup inleder: ”Så har vi kommit till den del i vår kristna Bibel, som vi kallar för det Gamla testamentet. Denna del i Bibeln, som många kristna tycker är svår att läsa och förstå. Dock har jag har i teologiska studier verkligen förstått dess viktiga del för att förstå Bibelns totala budskap till oss kristna. Gud kan här kännas kärv, rentav hämndlysten. En Gud som många inte vill kännas av i vår tid, dock behöver man verkligen bakgrundsförståelsen i Gt för att förstå Nya testamentets budskap. Här kommer en kort första sammanfattning om Gt:s innehåll.”

Judendomen kallar denna del för Tanak och för dem är den en fullständig Gudsuppenbarelse i sin helhet.

Tanak är en akronym för dess tre delar:

  • Torá (eller Mose lag)
  • Neviim (består av profeterna)
  • Ketuvim (eller Skrifterna)

Torá

Lagen, de fem Moseböckerna, är grundstenen till den hebreiska Skriften, och dess viktigaste del. Judarna kallar ofta också hela sin Bibel för ”Torá”.

Neviim

Namnet Neviim betyder profeter i pluralis. Denna del indelas i de tidigare och de senare profeterna. De tidiga är i de historiska böckerna: Josua, Domarboken, Första och Andra Kungaboken. Här berättas hur livet i Israel utvecklas som ett slags uttryck för Guds ord och löften genom Abraham, Mose Och David. De är mer än historia, då de pekar på Israels Gud och belyser hans Ord och vägar.

Ketuvim eller Skrifterna

Här avses: Psaltaren, Job, Ordspråksboken, de fem Megillot, ”de små bokrullarna” dvs. Rut, Höga visan, Predikaren, Klagovisorna och Ester. Dessutom ingår i Ketuvim: Daniel, Esra, Nehemja och Första och Andra Krönikeboken

Jesus som var jude, kallade som så många andra Torá också för ”lagen och profeterna”. När Du läser Lukasevangeliet och 24:44, där den uppståndne Jesus berättar för sina efterföljare i den övre salen att ”allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna”, och på så sätt pekar han på att hela den hebreiska Bibeln, där alla tre delarna ingår, och som indikerade på honom som Israels Messias (den väntade Kungen som skall befria människorna). Detta förklara varför de kristna döper om den hebreiska Bibeln till Gamla testamentet, och som bereder vägen för det Nya, som då ännu inte kommit.

Gamla testamentet i den kristna Bibeln

Gamla Testamentet består i sin protestantiska version av 39 böcker (i den katolska versionen av 46 böcker och i sin ortodoxa version av 50-53 böcker).

I Tanak ser indelningen annorlunda ut. Konungaböckerna är t.ex. sammanslagna till ett verk. I varianten med 39 böcker så är: 17 stycken s.k. historiska böcker (från 1 Mosebok till Ester), 5 stycken är poetiska böcker (Job, Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren samt Höga visan) och 17 stycken böcker är profetböcker (från Jesaja till Malaki).

De historiska böckerna omfattar tiden från världens skapelse till 400-talet f.Kr. Profetböckerna, som vanligen delas i 5 ”stora” profeter (från Jesaja till Daniel) och 12 ”små” profeter (från Hosea till Malaki), skrevs ca 800-450 f.Kr.

Historia

Gamla Testamentet är i huvudsaklig nedtecknat på hebreiska och grekiska. Några avsnitt (huvudsakligen i Daniels bok) är på arameiska. De grekiska delarna av Gamla testamentet är de delar som den katolska och de ortodoxa kyrkorna inkluderar och protestanterna exkluderar ur det Gamla testamentets kanon.

Traditionellt inom bibelvetenskapen anses att Gamla Testamentets böcker är tillkomna från cirka 900 f. Kr. till 160 f.Kr. Berättelserna skildrar dock händelser som är tänkta att ha inträffat långt tidigare.

Gamla Testamentet har många olika berättelser som man berättade från generation till generation. Hur man till exempel kämpat mot folkstammar, segrat eller lidit nederlag.

Syfte

Gt:s syfte är att visa att det är Gud som skapat allt, inklusive vår planet och människor och djur och att det är han som är Herren över allt.

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: