03. Nya testamentet

Prästen Bedrup: ”Många tror att det Nya testamentet, som bland annat handlar om Jesus liv, död och uppståndelse endast är de kristnas Bibel. Som tidigare lektion lärde oss är judarnas Bibel, vårt Gamla testamente, också en viktig förkunnelse och del för oss kristna, eftersom den pekar på Gud, skapelsen och människans relation till Gud där. Men som Martin Luther sade så skall man läsa hela Bibeln med följande synsätt för hjärtat; att läsa in Jesus i Bibelns alla delar, även i Gt, då han är ”Bibelns stjärna och kärna”.

Vad innehåller Nya testamentet?

Nya Testamentet, förkortat Nt, är en samling skrifter i den kristna Bibeln.

De är skrivna av olika författare med olika syften mellan cirka år 45 och år 100 e.Kr. eller senare. De flesta skrifterna tillskrivs aposteln Paulus. Noterbart är att Paulus brev är skrivna betydligt tidigare än de fyra evangelierna. Trots detta har evangelierna placerats före breven i Nya testamentet.

För kristna utgör Nya testamentet tillsammans med Gamla testamentet Guds uppenbarade ord. Det innehåller apostlarnas och den kristna urförsamlingens vittnesbörd om Jesus Kristus, hans liv, verk och uppståndelse samt den kristna kyrkans första tid.

Namnet testamente uppkom av att den latinska översättningen, Vulgata, som återgav det grekiska ordet för förbund med ”testamentum”. Därifrån har vi fått vårt testamente, och egentligen bäst kan förstås som förbund. Bibeln handlar ju om hur Gud ingår förbund med sitt folk.

Nya Testamentet består av 27 från början fristående skrifter, avfattade på koiné, den tidens grekiska vardagsspråk. Den sannolikt äldsta texten, Jakobs brev, tillkom cirka år 45, och den yngsta, Uppenbarelseboken, strax före år 100. Textsamlingen förelåg i stort sett färdig omkring år 200 och fastställdes som kanon under 300-talet på flera synoder med hänsyn till olika urvalskriterier.

Uttrycket ”Nya testamentet” avser inte bara en del av Bibeln utan framför allt en tidsålder i frälsningshistorien; det är Guds nya förbund med människorna, som gäller tiden från Kristi uppståndelse till hans återkomst. Detta nya förbund avlöser det gamla förbundet eller ”testamentet”. Nya testamentet har sedan äldsta tid setts av de kristna som en fullbordan av Gamla testamentet.

Nya testamentet delas in i följande grupper:

Evangelier

Matteusevangeliet (Matt, Mt)
Markusevangeliet (Mark, Mk)
Lukasevangeliet (Luk, Lk)
Johannesevangeliet (Joh, Jh)
Apostlagärningarna (Apg)

Brev (även kallad Epistlar)

Romarbrevet (Rom)
Första Korinthierbrevet (1 Kor)
Andra Korinthierbrevet (2 Kor)
Galaterbrevet (Gal)
Efesierbrevet (Ef)
Filipperbrevet (Fil)
Kolosserbrevet (Kol)
Första Thessalonikerbrevet (1 Thess)
Andra Thessalonikerbrevet (2 Thess)
Första Timotheosbrevet (1 Tim)
Andra Timotheosbrevet (2 Tim)
Titusbrevet (Tit)
Filemonbrevet (Filem)
Hebreerbrevet (Hebr)
Jakobsbrevet (Jak)
Första Petrusbrevet (1 Petr)
Andra Petrusbrevet (2 Petr)
Första Johannesbrevet (1 Joh)
Andra Johannesbrevet (2 Joh)
Tredje Johannesbrevet (3 Joh)
Judasbrevet (Jud)
Uppenbarelseboken

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Testamentet (2012-03-28 med viss bearbetning)

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: