34. Vad menas med Kristus?

Prästen Bedrup: Ibland hör man uttrycket ”Kristus” om Jesus, exempelvis ”Jesus Kristus” så varför säger man inte enbart Jesus? Vad betyder ”Kristus” och därmed också ”Kristen”?”

Frågor:

  • Varför tycker Du att man skall säga ”Jesus Kristus” och inte enbart Jesus och tvärtom?
  • Vari ligger skillnaden?
  • Vad lägger du in i begreppet att vara ”kristen”?

Kristus

Det grekiska ordet christos, i latiniserad form ”Kristus”, betyder ”en som är smord” (dvs. kung) eller ”den smorde”, dvs. konungen.

Ordet motsvarar det från hebreiskan hämtade ”Messias” och används i Nya testamentet med samma innebörd som ”Kristus”.

Kristus är den latinska översättningen av grekiska Χριστός (Christós) som betyder ”den Smorde”.

Det är i sin tur en översättning av det hebreiska Masíaḥ (Messias), arabiska المسيح, Masīḥ. I Gamla Testamentet smordes konungen (David), prästen (Aron) och ibland även profeten (Elia). Vid smörjelsen kom den Helige Ande, enligt Bibelns berättelser, över personen. Messiasbegreppet står alltså för en mäktig person, utrustad av Gud på ett alldeles speciellt sätt.

Gamla Testamentet (Tanach) förutsäger på många ställen att en Messias skall komma. Förväntningarna på detta var, vid vad som senare skulle bli början av de kristnas tideräkning, stora. Jesus gick, enligt Nya Testamentet, in i dessa förväntningar och bejakade att det handlade om honom själv, även om han också stod för en gentemot sin tidsanda självständig tolkning av dem. Det som förvånade samtiden mest var tanken att Messias måste lida.

Judarna avvisar fortfarande tanken på en lidande Messias och avvisar därför också Jesus som Messias.

Uttrycken ”Jesus är Messias” (Apg. 9:22) och ”Jesus är Kristus” (1 Joh. 2:22) har i grundtexten samma betydelse.

I Nt-översättningen står ”Messias” när judisk miljö och judiskt tänkande präglar sammanhanget. I övriga fall står ”Kristus” i anslutning till grundtextens form. Dock finns det undantag, det är när sammanhanget kräver en annan återgivning, ex. ”falska frälsare” (Matt. 24:24 med par).

Kristus är den titel som de troende kristna gav åt Jesus från Nasaret.

Nya Testamentets författare (traditionellt Matteus, Markus, Lukas och Johannes) accepterar Jesu anspråk på att vara Messias och ser Jesus både som konung, och präst, och profet.. Som profet undervisade han och gjorde under. Som präst frambar han sig själv som ett offer för våra synder. Som konung blev han redan då det som skulle kallas för kristna folkets regent, och en gång skall han komma åter och regera över allt, enligt Nya Testamentet.

Urkyrkan

I den urkristna kyrkans grekisktalande del kom ”Kristus” efter hand att användas som namn. Paulus kan tala om Jesus, Kristus, Jesus Kristus och Kristus Jesus utan någon nämnvärd betydelseskillnad.

”Jesus Kristus” är dock den formel som används mest i Nt, även i evangelierna (Matt.1:1), men ibland även om ”Jesus Messias” i någon form (ex. 1 Joh. 4:2 med not).

Då och nu

Trinitariska kristna betraktar även Jesus, efter hur han beskrivs i Nya Testamentet, som gudomlig – Gud som blivit människa. De flesta kristna betraktar honom som människornas frälsare, som räddar oss från synden och dess konsekvenser: skilsmässa från Gud, lidande och död.

Källor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristus (2012-05-09)
Svenskt Bibliskt Uppslagsverk (1926), Red. Engnell, Nordiska Uppslagsböcker: Stockholm

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: