12. Saker finns därför Gud skapat dem?

Prästen Bedrup:Vi uppehåller oss ett tag till i argumenten att Gud finns, innan vi återvänder till Bibeln. Vi kan läsa Bibeln som en bra vis bok eller att den på något sätt är Gudsandad. Återgå gärna till lektionen om Bibelsyn, om Du inte ännu läst den. Nu fortsätter vi Gudsargumentationen, så att vi senare kan återvända till den heliga Skrift”

1. Gud ger den bästa förklaringen till existensen av abstrakta objekt.

Förutom materiella, konkreta objekt som kan vidröras såsom människor, träd och stolar, har filosofer noterat abstrakta objekt, som antal, påstående, egenskaper. Dessa uttryck är en slags begreppsmässig verklighet, liknande idéer i sinnet. Och ändå är det uppenbart att de är inte bara idéer i sinnet. Vad är den metafysiska grunden för sådana abstrakta begrepp? Teisten har ett rimligt svar på den frågan. De är grundade i Guds sinnevärld.

Alvin Plantinga, en av Amerikas mest kända filosofer förklarar ”Det verkar trovärdigt att tänka på begreppet ‘antal’, som beroende på eller till och med instiftat genom intellektuell aktivitet. Men det finns för många av dem för att ha kunnat uppkomma som resultat av mänsklig intellektuell aktivitet. Vi bör därför se dem som ett koncept av ett obegränsat sinne, ett gudomligt sinne.”

På den mest abstrakta nivån, ger teismen den mest rimliga, metafysiska grunden för existensen av abstrakta objekt. Och det är första anledningen till varför det är rimligt att tro på Gud

KOSMOLOGISKA ARGUMENT

2. Gud ger bästa förklaringen till varför universum existerar istället för ingenting.

Har du någonsin frågat dig själv varifrån universum kommer, varför saker överhuvudtaget existerar, istället för ingenting?

Ateister brukar säga att universum är oändligt, och det är allt. Men det är ohållbart. Tänk på det en minut. Om universum inte hade någon början, då betyder det att antalet förgångna händelser är omätliga, men matematiker godtar att idén om oändligt ‘antal’ leder till självmotsägelse. Till exempel, vad är oändligt minus oändligt? Matematiskt får du ett självmotsägande svar. Detta visar att oändlighet är bara en idé i sinnet, och inte något som existerar i verkligheten.

De astrofysiska bevisen indikerar att universum började existera i en kataklysmisk explosion kallad Big Bang för länge sen. Fysisk tid och rum skapades vid det tillfället, såväl som materia och energi i universum.

Fred Hoyle, Cambridge-astronom, påpekar att ‘Big Bang teorin’ kräver att universum uppstod ur ingenting. Därför att, när du går tillbaks i tiden, nås en punkt där universum ”skrumpnar ihop till ingenting” enligt Hoyle. Vad ‘Big Bang modellen’ kräver är att universum började existera och uppstod av ingenting.

Anthony Kenny, Oxford University sade ”En anhängare av ‘Big Bang teorin’, om denne är ateist, måste då tro att universum uppstod på grund av ingenting från ingenting.” Men det är svårt att svälja! För av ingenting kommer ingenting. Så varför existerar universum? Var kommer det ifrån? Det måste ha funnits en orsak som förde universum till existens. Från själva händelsernas ursprung, denna orsak måste vara en outgrundlig, oföränderlig, tidlös varelse som skapat universum. Är det inte märkligt att ‘Big Bang teorin’ bekräftar vad troende teister alltid trott; ”I begynnelsen skapade Gud universum”?

Enkelt förklarat, vad är mest troligt? Att den som tror på Gud har rätt, eller att universum plötsligt bara existerade, oplanerat, ut ur ingenting?

TEOLOGISKA ARGUMENT

3. Gud ger den bästa förklaringen till den komplexa ordningen i universum.

Under de senaste trettio åren, har vetenskapsmän upptäckt att existensen av intelligent liv beror på en komplex och finkänslig balans där förutsättningarna gavs i själva Big Bang. Vi vet nu att livsförhindrande universum är vida mer troligt än livstillåtande universum som vårt. Det är bara att titta på planeterna i vårt solsystem, där får vi leta efter liv.

Här följer några astronomiska siffror. Antalet sekunder i universums historia är 1018 alltså 10 följt av 18 nollor. Antalet atom partiklar i hela universum är cirka 1080, alltså 10 följt av 80 nollor.
Med dessa siffror i minnet, betrakta följande. Donald Page, en av Amerikas framstående kosmologer, har kalkylerat fram oddsen för vårt universums existens på en chans av 1010(123), alltså 10 följt av 1230 nollor, ett tal som är så ofattbart, och att kalla det astronomiskt vore en vild underskattning!

Robert Jastrow, ledaren för NASAs Goddard Institute for Space Studies, har kallat detta för det mest kraftfulla beviset för Guds existens ”som någonsin kommit från vetenskapen.” Återigen, den kristna teisten har alltid menat att det finns en intelligent skapare av kosmos och det verkar mer troligt än ateistens tolkning av slump.

MORALISKA ARGUMENT

4. Gud ger den bästa förklaringen till existensen av objektiva moraliska värden.

Om Gud inte finns kan inte objektiva moraliska värden existera. Många teister och ateister är eniga på denna punkt. Till exempel J.L. Mackie, Oxford University, en av de mest inflytelserika ateisterna i vår tid, erkände ”Om det finns objektiva värden, gör de existensen av en gud mer sannolik än de skulle varit utan dem”. Således har vi ett hållbart argument om moral som talar för Guds existens. Men för att kunna förneka Guds existens, förnekade Mackie då att objektiva värden existerar. Han skrev ”Det är enkelt att förklara det moraliska förnuftet som en naturlig produkt av biologisk och social evolution.” Frågan är inte ”Måste vi tro på Gud för att leva moraliska liv?” Jag påstår inte att vi måste det. Frågan gäller inte heller ”Kan vi känna objektiva moraliska värden utan att tro på Gud?” Det kan nog människan känna. Utan frågan är snarare ”Om Gud inte existerar, kan objektiva moraliska värderingar existera?” Precis som Mackie antog, kan nog inte moralen som människan ger upphov till vara objektiv utan Gud.

Hur som helst, om Gud inte finns, vad är människan då? En tillfällig biprodukt från naturen som nyligen dök upp på en oändligt liten fläck av stoft kallad planeten Jorden, vilse i ett främmande och ogästvänligt universum, och som är dömd att förgås individuellt och kollektivt inom en kort tid.

Från ateistens synvinkel, som t.ex. handlingen våldtäkt, den verkar inte vara socialt fördelaktig när den blivit tabu under människans utvecklings förlopp. Men det bevisar inte att våldtäkt verkligen är fel.
Från ateistens synsätt, om det går att undkomma de sociala konsekvenserna, då är det väl inget fel med våldtäkt. Utan Gud finns inget som är absolut rätt och fel som kan påverka vårt samvete.

Men faktum är att objektiva moraliska värderingar verkligen existerar, och det vet vi. Det finns inte mer anledning att förneka objektiva moraliska värden än det är att förneka den objektiva reella fysiska världen. Handlingar som våldtäkt, tortyr och barnmisshandel är inte bara sociala oacceptabla vanor. Det är moraliskt avskyvärt. Även ateisten Michael Ruse själv erkänner ”Den som säger att det är moraliskt acceptabelt att våldta små barn har lika fel som den som påstår att två plus två är fem.”

Det bevisar att objektiva värden existerar, och om objektiva värden inte kan existera utan Gud, då blir en logisk oundviklig följd att Gud existerar.

Prästen Bedrup igen: ”Det är svårt att hänga med i alla filosofiska utsagor här ovan, men tar Du dig tid, finner Du dem intressanta. En hel del människor i vår tid tar sig inte tid att fundera om Gud, utan är kvar i en allmän ogenomtänkt Gudsbildsmix. Dessutom är ju anledningen till att jag skapade denna Bibelskola att min uppfattning är att det diskuteras alltför sällan om den kristna tron, Gud och Bibeln, både i och utanför våra församlingar. Som kristen är det ju också bra att ha vettiga argument för sin kristna tro, även om det i syvende och sist är tron som är avgörande. Men man måste ha tillräckliga intelligenta kunskaper innan man till slut kan säga att man tror på något. Oavsett vad det än är. Jag kan idag säga: jag tror.”

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: