33. Vad menas med försoning för Dig

Prästen Bedrup:”Det finns tid till försoning innan natten är förbi….” Ted Gärdestad sjunger om denna livsviktiga förlikning i sin sång ”Sol, vind och vatten”. För att en människa inte skall tyngas och tryckas ner och för att kunna bli fri från sin egen och andras fesltteg krävs det att man försonas. Så vad innebär försoning för Dig och mig och hur uppfattas uttrycket i Bibeln. Låt oss studera detta här”

Frågor:

  • Varför kan försoning vara viktig för Dig?
  • Kan man försonas med allt? Varför eller varför inte?
  • Hur skiljer sig försoningen i Gamla testamentet från det Nya testamentet och vad blir skillnaden för människan mellan dessa?
  • Varför behövs det en Gud för försoning?

Försoning

Gamla testamentets förståelse av försoning

Betydelse

Ursprungsbetydelsen hos hebreiskans ord för sona, antas vara att man ”täcker över”, ”torkar bort” synd eller orenhet och dess följder. Gällande mänskliga konflikter kan ordet återges med ”blidka” (1 Mos 32:20) eller ”stilla” vrede (Ords 16:14) och ”gottgöra (2 Sam 21:3).

Varför Gud?

Gud är suverän och omutbar enligt Bibeln, dock är tanken att man sonar felsteg med gåvor och andra prestationer och detta anser många människor i Bibeln kan överföras på förhållandet med Gud.

Gud har makt över liv och död och kan inte manipuleras (Ps 49:8) och det finns brott som inte gottgöras (4 Mos 35:31f, 1 Sam 3:14, Jes. 22:14). Skuld kan i någon mån sonas genom godhet och uppriktig ånger (Ord 16:6), dock är det slutligen bara Gud som kan utplåna den (Jes. 6:7, 43:25). När Gud gör detta så passar översättningen ”förlåta” in på ordet försoning (Ps. 65:4, 78:38. Hes 16:63)

Ritens betydelse

I Gt (judendomen) finns ett system av soningsriter, t.ex. offer och reningsbad och när man genomgår en sådan rit, sägs det att man ”får försoning” eller att den tjänstgörande prästen ”bringar försoning”. Innebörden kan då vara, både att synder förläts (3 Mos 4:20) och att förlorad renhet återställs (3 Mos 14:18-20).

Man kan också ”bringa försoning” åt döda ting som behöver försonas (3 Mos 14:53) och på så sätt renas även heliga föremål (3 Mos 8:15). Försummelser och oupptäckta synder drar nämligen orenhet över hela landet och den gemensamma gudstjänsten (Hagg 2:15), därav är de heliga tingens rening också en soning för folken ofullkomlighet (3 Mos 16:16)

Blodet

Offrens sonande kraft förbinds med blodet, därför kan enligt det synsättet i Gt, mord bara sonas med gärningsmannens blod (4 Mos 35:33), men vid mindre allvarliga förseelser är djurens offerblod en ersättning med liknande verkan, ”Blodet ger försoning, eftersom det är livet” (3 Mos 17:11)

Nya testamentets förståelse av försoning

Jesus – räddaren

I Nya testamentet, Nt, är det Jesus, som på ett avgörande sätt har förändrat människornas förhållande till Gud, framförallt genom sin korsdöd.

De gammaltestamentliga soningsriterna betraktas som en bildlig antydan i Nt, om den försoning som Jesus skulle förverkliga, vilket är en huvudtanke i bl.a. Hebreerbrevet (ex 2:17, 9:5 samt i Romarbrevet 3:25 samt i 1 Joh. 2:2, 4:10).

Samtidigt i Nt används andra bilder för det nya gudsförhållandet, exempelvis antyds att Jesus har vunnit människorna åt Gud och friköpt dem från onda makter, såsom slavar och krigsfångar befrias genom betalning av en lösensumma eller genom en fullständig seger över fiendemakten.

En annan bild visar på de medmänskliga relationerna, ovänner kan förlikas genom att utförda felsteg förlåts och glöms (jfr Apg 7:26, 1 Kor 7:11). Försoningen utgår från att det är Gud som tar initiativet och uträttar försoningen (Rom 5:10f, 2 Kor 5:18–20, Ef. 2:14–16, Kol 1:21f)

Prästen Bedrup: ”Låt inte människor eller händelser flytta in i huvudet, om de inte betalar hyra”; säger Mia Törnblom vist. Att låta felaktigheter, sina egna eller andras, styra sitt liv så man blir arg, bitter eller krymper sig själv är inte meningen. Vi skall bli så fantastiska som vi kan bli. Dock tycks vi inte klara av förlåtelsen själva i alla fall. Det är här det avgörande med den kristna tron, att Gud kom till oss och delade våra villkor som människa, med glädje, sorg och lidande och därför offrade han sig själv, så att vi blir lösta och kan bli befriade från allt dumt. Dessutom lovade han att sedan skicka sin kraft, till Dig och mig, dvs den heliga Ande, men det kommer vi till i en senare lektion. Vad har Du lärt Dig idag?

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: