Vuxnas väg..?…

Kurs för blivande präster och diakoner idag. Från många olika lärosäten samlades idag och även imorgon, blivande kyrkoanställda för inspirationsdagar i Uppsala. "Vuxnas väg" är dagarna döpta till. Tidigare hette de har det sagts mig "Vuxnas väg till kristen tro". Månne är det sekulariseringens klor som tagit tag och dämpat frimodigheten, kan man ana. Spridda... Continue Reading →

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑