Hur fungerar den kristna tron?

Prästen Bedrup: ”Jag tror” eller ”jag tror inte”, så kan resonemanget låta. Därför ställer jag frågan om hur tron fungerar. För att säga att Du vet något, så måste Du ha samlat in tillräckligt med fakta, för att Du skall komma fram till en punkt där Du kan ta avgörandet och säga ”jag tror på det här”. I steget efter det, måste man ifrågasätta vad tron gör med dig och ytterst fundera även varifrån kommer den kristna tron.”

Hur fungerar tron?

 • Tron är en relation till Gud, förtröstan, tillit, att tro är alltså att med ”med hjärtat gripa” om Gud
 • Tron är också ett försanthållande
 • Tro och vetenskap är ett sökande efter sanning – ett gemensamt drag.
 • Tro förstör inte vetande, utan fullbordar det
 • Tro är inte primärt en teori om verkligheten, utan ett sätt att leva
 • Luther: ”en Gud kallas det, som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tager sin tillflykt till”
 • En som aldrig sviker, som man kan lita på, även i nöden

Tron – ett Guds initiativ!

Tron är en Guds gåva, mottagandet är ett aktivt tillägnande av tron, som ett regn som faller över människorna, så är det människans ansvar att tillvara detta regn, dvs. att säga ja. Och att föra vidare denna gåva.
Tron är en relation mellan Gud och människa

Tron som kamp!

Tvivlet och kampen är nödvändiga dimensioner av tron, även kampen är en gudsrelation ex. Jakobs kamp och brottning med Gud, dessa leder till nya insikter. Att tro eller inte tro är ett enskilt beslut, men själva tron har en social dimension, i gemenskap med andra som vi övas in i samtalet och med Gud som i trons handlingar

Trons uttryck är relation

Dels genom tron, dels genom att hon redan är skapad av Gud
Det tron och dess relation som bekänns i den nicensk-konstaniopelitanska trosbekännelsen ”Vi tror på en Gud”

Hur använder vi en bekännelse

Vi tror inte på den, utan med den. Människan tar hjälp av trosbekännelsen på sin väg till Gud

Bekännelsen som svar på Guds gåva

 • Den är i första hand en till Gud, inte en bekännelse av Gud
 • Visar viljan att sätta sin tillit till Gud
 • Historiskt sätt, uttrycker en trosbekännelse alltså en strävan att finna kyrkans identitet
 • Bekännelsen ger identitet, vem eller vad Gud är
 • Trosbekännelserna är riktningsgivande
 • Kan fungera både som inspiration och som ram

Trons olika källor

Bibeln – som är en samling av olika traditioner, som samtidigt är ett erkännande av mångfalden i gestaltningarna av den kristna tron-

Fyra källor: a) Bibel b) Tradition c) Erfarenhet d) Förnuft. För att tron verkligen skall vara levande, måste den integreras i den personliga livserfarenheten som både är enskild och gemensam för den kristna församlingen.

Kommentarer är stängda.

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: