Dopdag…

Lördag och dop! I vår vackra Narhanaelskyrkan skall jag idag döpa in en ny medlem i vår världsvida kristna familj. Således är det en stor festdag för vår församling. Att i dopet döpas in i Jesu död och uppståndelse och låta den helige Ande på ett särskilt sätt bli inbjuden och få fäste i ens... Continue Reading →

Dystert för Svenska Kyrkan?!…

Anar vi bara framtiden? Är Svenska Kyrkans framtid extremt oroväckande? I veckans Kyrkans Tidning redovisas statistik gällande dop, vigslar, konfirmander, medlemmar och gudstjänstbesökare och siffrorna pekar neråt för samtliga. Tidningen skriver "det ökade andliga sökande som många talar om verkar inte nå in i kyrkorna". "Man söker inte bara i kyrkorna" säger Jonas Bromander, analyschef... Continue Reading →

Ljust i sinnet

Lördag och återigen läsande i sängen nästan hela dagen... Håller på att läsa in mig på dopet; dess teologi, historia m.m... När man börjar studera dopet, högmässor osv, slås man av hur många tankar som ligger bakom olika riter och hur de faktiskt ändrar sig över tid. Som ordinär gudstjänstbesökare tänker man nog inte på... Continue Reading →

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑