Kan Jesus vara relevant för självsäkra?

Här kommer ett första utkast till min predikan gällande första advent år 2009.

Normalt brukar jag inte skriva och lägga in så här långa texter på min blogg, men ville göra ett undantag för att Du skall se hur en söndags texter i Svenska Kyrkan kan se ut. Dessutom anser jag att just denna söndags budskap är så viktig. Orkar du läsa? Har tagit med texterna, så du kan se och följa mitt predikoutkast.

Jag skriver noga och läser mycket först inför en predikan. Därefter skriver jag en mindmap och slutligen predikar jag utan text, då den inkorporerats i mig genom mina förberedelser. Anser att det blir mer levande genom att inte läsa utantill och förhoppningsvis kan jag genom den helige Ande tala in i stunden och i just det sammanhanget. Jag vet ju inte vilka som kommer när jag skriver, däremot när jag är i gudstjänsten. Min predikan blir inte som det jag skriver. Till nedan text kommer jag att lägga till vad texten säger oss idag, dig och mig. Dock bör avstampen vara ur det historiska kontexten hos Bibeltexten. I centrum står Jesus. Läskigt att tala utan manus? Väldigt, men ”låt din vilja ske, inte min”.

 

Två "gatupratare" utanför Gottsunda kyrka...

 

Dagens rubrik: Ett nådens år

Dagens bön: Nådens Gud, Du som kommer till oss i Jesus Kristus, vapenlös men starkare än världens makter, hjälp oss att under detta nya kyrkoår ta emot dig i våra liv och i vår församling. Låt ditt Ord och dina sakrament ge oss ny kraft och glädje. I Jesu namn. Amen.

Gammaltestamentlig-text – Sakarja 9:9-10:  Sions konung. 9Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. 10Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände.

Epistel Uppenbarelseboken 3:20-22: 20Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. 21Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. 22Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!” 

Evangelium Matteusevangeliet 21:1-9: Intåget i Jerusalem. 21 1När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar 2och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. 3Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” 4Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: 5Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. 6Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. 7De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. 8Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. 9Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” 

10När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: ”Vem är han?” 11Och folket svarade: ”Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.”

PSALTAREN 24- 1Av David, en psalm. Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. 2Det är han som har lagt dess grund i havet och fäst den över de strömmande vattnen. 3Vem får gå upp till Herrens berg, vem får gå in i hans tempel? 4Den som har skuldlösa händer och rent hjärta, som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt. 5Han får välsignelse av Herren och riklig lön av Gud, sin räddare. 6Här är det släkte som sökt sig till Herren, som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud. 7Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in! 8Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten, Herren, väldig i strid. 9Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in! 10Vem är han, ärans konung? Det är Herren Sebaot,

 

Altaret i Gottsunda kyrka, nådens bord!

 

PREDIKOUTKAST NR. 1:

Advent kommer av latinets adventus, som betyder ankomst. Adventus Domini – Herrens ankomst. Första advent inleder hela kyrkoåret. På kyrkoåret första dag får Jesus den hyllning som är honom värdig: ”Hosianna, Davids son”. Jesus är med i varje gudstjänst under hela året, år efter år.

Temat denna söndag är ”ett nådens år”, ett budskap som vi behöver påminna oss om i varje andetag, nåd.

Nåd kan ha olika innebörd och förstås olika; ordet nåd kan nog bäst beskrivas bäst i omnämningar för oss idag förstås såsom; ”barmhärtig”, ”nådefullt sinnelag mot någon”.

I Gamla testamentet har nåden en klar begränsning; den är uteslutande förknippad med det utvalda folket och sträcker sig aldrig utanför förbundets ram, nåden är således exklusiv och gäller enbart för förbundets med judarna och Israels religion. I och med detta har där också den enskilde förbundsmedlemmen också själv skyldighet att visa nåd, barmhärtighet och kärlek mot andra och sig själv. Dock finns det här en begränsning, den andre är en annan förbundsmedlem eller kultdeltagare. Sålunda blir nåden i GT:s uppfattning även begränsad också mellan människa och människa.

I Nya testamentet kan nåd förstås i en eskatologisk bemärkelse, vilken märks i de tal och berättelser som finns i NT. Nåden kommer in genom Jesus, Guds son. Kännetecknande för den med Jesus komna nya tidsåldern är, att Gud nu genom Messias skänker sin förlåtelse och personliga gemenskap åt alla, som tror. Nu är nåden inbegripen en full och obegränsad syndaförlåtelse. Gud ger nu genom Sonen, Jesus, allt vad han är och har åt den benådade syndaren. Genom Jesu gärning etablerades ett tillstånd, där Guds suveräna, omotiverade och obegränsade givmildhet står till förfogande för envar, som i trons lydnad mottar evangelium.

Jesus kommer till oss här idag, till dig som önskar det och som öppnar upp för honom och ber om att han skall komma in i ditt liv. Han kommer också till sin kyrka och din församling. Han är med i sakramenten, nattvarden och dopet, i ordet, i liturgin. På så sätt är Jesus med konkret i sin gemenskap och vi får svara ”Välsignad vara han som kommer”.

GT-texten är en trösteprofetia till ett folk som återvänder från exil och deportation till ruiner av hem och tempel. Det finns en längtan, då som nu, efter en frihet som river ned världens felaktigheter och orättvisor, dock vet vi alla att friheten och rättvisan är en bräcklig grund runt om i vår värld. Världen kan inte uppnå det vi alla innerst inne längtar efter, även om vi alla vet vad det rätta är eller skulle vara, så klarar vi det bevisligen inte. Något tycks hindra oss. Profeternas utsagor är större än man kunde förstå i just deras historiska tid, så hos Sakarja kan man i efterhand skönja att hans utsaga stämde, det kom en ny kung, en helt annorlunda härskare. En kung som bröt genom tiden. Jesus har redan kommit till Nasaret och Betlehem, han kommer till vår kyrka idag och han skall återkomma i härlighet i den yttersta tiden.

Episteln, dvs. i ett brev från NT, talar Jesus till dig nu. Den uppståndne Herren talar rakt in i vår samtid, i sin kyrka, i min predikan och han talar till församlingen i Laodikeia, som är ljum och som inte inser att dess andliga tillstånd innebär självbedrägeri, självbelåtenhet. Dock är inte den församlingen där för 2000 år sedan inte fördömd eller dumpad. Precis som de församlingar i vår tid som är ljumma. Det underbara är att här kommer den fria viljan in. Handtaget till tron och ett förvandlat liv sitter på insidan, vilket Uppenbarelseboken visar på. Jesus väntar på dig ödmjukt, han skäller inte ut dig. Tvärtom han bjuder in dig på en måltid, till en gemenskap. En gemenskap där hans seger över tiden och döden samt över våra egna nederlag är inbegripna. Är han välkommen in i ditt liv? Varför inte ärligt talat? Vad är du rädd för?

Evangelisten Matteus anknyter till Sakarja, GT-texten, där den nya ödmjuke konungen kommer inridande. Jesus kunde välja att använda profetens utsaga när han red in i Jerusalem, väl medveten om vilka signaler detta skulle skicka ut just då och där. Den väntade befriaren, där vissa väntade på en politisk befriare, medan andra väntade på en religiös befriare, Messias, den smorde (kungar smörjdes på Jesus tid bl.a) rider in bejublad. De på landsbygden hade mött honom och de gick nu både före och efter honom, medan de i staden undrade vem han var som man nu uppmärksammade så storslaget.

Kungen Annorlunda kommer till alla, de som redan mött honom och till de oförstående. Han som snart kommer att säga till Pilatus ”Mitt rike är av ett annat slag”. Han rider in i härlighet och genom sitt paradoxala sätt kommer han befria alla på just ett annorlunda sätt. Ritten går mot det som uppfattas som ett nederlag, ett mänskligt svek, ett avskyvärt mord framtaget ur vårt innersta hemska, det vi inte vill erkänna, det felaktiga hos oss där för tvåtusen år sedan. Planen med stort p, stavas korset. Nu kan Jesus inte längre styra valen, han kan inte styra vad som skall hända honom även om han anar vad som komma skall. Nu är det Planen och Fadern som styr. Sonen, helige Ande och Fadern samverkar dock hela tiden, tre personer och ett väsen.

Nu snart blir det en sammandrabbning mellan makterna. Världens makt, som nog där tror att han är den mäktige; Pontus Pilatus och den till synes Maktlöse, Jesus, som kommer att möta Anklagaren, det är så det Onda bl.a. kallas i NT. Snart kommer rollerna att bli ombytta när makten krossas av den Maktlöse. Romarriket kommer att falla inifrån tack vare kristendomen. Vem kunde anat att mannen från Nasaret snart kommer att krossa ett världsherravälde genom att dö och därigenom idag ha över två miljarder anhängare som denna vecka inser att nådens början återigen kommer ridande på en åsna till dig och mig.

Låt oss bära Jesus, såsom åsnan gjorde, men nu i våra hjärtan och i alla våra åtaganden. Orden ekar från begynnelsen, och i profetens insikter innan Jesus fötts, in i Jerusalem år 7 och in i dina öron i december år 2009, förhoppningsvis studsandes ner i ditt hjärta: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.

Jesus klappar på ditt hjärta. Om du inte öppnat upp förut för Jesus så gör det idag. Bruka nådens medel, i Gottsunda församling kan alla delta med genom det glutenfria brödet och numerad med den absolut alkoholfria kalken. Alla är välkomna!

Du är älskad, underbar och livsfarlig. Säkra din framtid!

En kommentar på “Kan Jesus vara relevant för självsäkra?

Add yours

  1. Tack det var ingen dålig utläggning 😉
    Hur i all sin dar kommer du ihåg allt detta inför en predikan ?
    Nu ska jag läsa en gång till.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: