Vad betyder nåd för Dig?

 

Nådens mål är att Gud vill återupprätta ett brutet förhållande med just Dig!

Sanddynor

Nåd innebär att förlåta det som Du och jag gjort fel. Ingen av oss klarar att leva, göra och tänka felfritt mot andra och oss själva.

Sveriges Rikes lagbok innehåller så många regler att vi inte klarar följa alla. Och ibland hamnar vi eller sätter vi oss i situationer som vi inte vill, där vi skadar andra och ibland oss själva. Paulus skriver i Romarbrevet 3:23: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.”

Den som däremot visar en uppriktig ånger kan bli benådad av en domare i en domstol, det är så Gud gör om vi vill omvända oss. Guds rike är dock omvänt i många stycken jämfört mot vår världsordning. Det är detta liknelsen om vingårdsarbetarna handlar om (Matt 20:1-16). Gud benådar vem han vill som har en strävan att vilja gott. Johannes skriver: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdigså att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh. 1:9).

Det handlar inte om vem som jobbat mest eller längst eller den som är mest och längst kristen; Gud griper in och vi har en fri vilja att säga ja eller nej. Och när vi säger ja hjälper oss Gud genom den helige Ande och ger oss kraft och kärlek så vi får ork på vägen, trots vedermödor, för även vi kommer att få bära Kristi kors under vårt kristna liv, om vi tar efterföljelsen på allvar, så det inte blir billig nåd.

Om man blir benådad så vill man förhoppningsvis i fortsättningen göra gott, därav blir man tjänstvillig till detta, därav temat under Septuagesima i kyrkan; nåd och tjänst, och just i den ordningen. Först nåd sedan kommer ju tjänstvillighet.

Kan vem som helst benåda oss fullt ut? Nej. Därav var Gud tvungen att komma hit till oss och såsom sann människa, det som vi vill bli men inte kan, gick han före, som moralisk förebild och han offrade sig, även fast han inte gjort eller var fel, för dig och mig där på korset med fruktansvärda plågor så vi genom vår tro på honom i Jesu namn kan bli benådad med honom och i dopet blir vi döpta in i hans död och uppståndelse.

Här kommer nu nåden in fullt ut och det både först genom vår tro sedan genom att vi vill göra och leva fullt ut och älska vår nästa och tjäna vår mänsklighet. Paulus skriver till oss;”de blir rättfärdiggjorda utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem”(Rom. 3:24). Inte ens tron kan vi berömma oss av, i Efesierbrevet stor det: ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det” (Ef. 2:8).

Vad innebär då nåden för Dig och mig? Jo vårt uppdrag är att missionera, hjälpa vår nästa, bära varandras bördor och be för varandra.

Dietrich Bonhoeffer skriver i sin bok ”Efterföljelse”;

”Billig nåd är vår kyrkas dödsfiende. Idag gäller vår kamp den billiga nåden. Billig nåd betyder nåd som gottköpsvara, bortslumpad förlåtelse, bortslumpad tröst, sakrament till nedsatta priser, nåd som kyrkans outtömliga förrådskammare, varifrån den öses ut, tanklöst och gränslöst med lättfärdiga händer; en nåd utan priser, utan kostnad”.

Bonhoeffer var aktiv i den tyska bekännelsekyrkan under tredje riket. Här kunde man höra nya och radikala tongångar i protest mot den liberala uttunning av teologin, som alltmera kom att vara rättfärdiggörelsen genom tron allena.

Bonhoeffer protesterar med samma lidelse mot vad han betecknar som den billiga nåden: ”Billig nåd är detsamma som en predikan om förlåtelse utan omvändelse, dop utan församlingstukt, nattvard utan syndabekännelse, absolution utan personlig bikt. Billig nåd är nåd utan efterföljelse, nåd utan korset, nåd utan den levande Jesus Kristus, han som blev människa”.

Och när vi som kristna kastar oss i Guds armar, då tar vi inte längre våra egna lidanden, utan Guds lidanden i världen på allvar … och detta menar Bonhoeffer, är tro, är metanoia, radikal omvändelse, det är så man blir en människa. Här har vi därmed berört både nåd och tjänst, dagens tema.

Bibelns budskap sammanfattas i detta enda ord: nåd. ”Kristi kropp och blod för dig utgivna”!

Kommentarer är stängda.

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: